Unia Europejska

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Aktualności

Ogólne

Przyjęcia na studia

| Agnieszka Koczot

WYNIKI KWALIFIKACYJNE

W dniu 26 lipca 2019 r. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ogłosiła ostateczne wyniki kwalifikacji na studia pierwszego stopnia dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej.

Wyniki uwzględniają rezygnacje i skreślenia kandydatów.

Do wszystkich osób, które zostały zakwalifikowane do przyjęcia na studia została wysłana stosowna informacja za pomocą systemu IRK.

 

Test sprawności fizycznej i rozmowa kwalifikacyjna

| Agnieszka Koczot

 TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ I ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

W dniu 31 maja 2019 r. za pomocą konta utworzonego na platformie IRK kandydaci na studia pierwszego stopnia na kierunek penitencjarystyka dostaną informację z WSKiP wyznaczonym dla nich terminie testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Testy i rozmowy odbędą się jednego dnia w terminie od 24 do 26 czerwca 2019 r. na terenie Centralnego Ośrodka Służby Więziennej) przy ul. Wrocławskiej 193-195 w Kaliszu.

 

Uwaga! Jeśli kandydat nie otrzymał powiadomienia, a zapisał się na studia i dopełnił wszystkich formalności (złożył wymagane dokumenty oraz uiścił opłatę rekrutacyjną) powinien samodzielnie zgłosić się na testy i rozmowę dowolnego dnia między
24 a 26 czerwca 2019 r. w godz. 09:00-15:00 lub skontaktować się z WSKiP za pomocą platformy IRK lub telefonicznie.

 

Rekrutacja na studia

| Agnieszka Koczot

 REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
NA KIERUNEK PENITENCJARYSTYKA TRWA 

do 17 maja 2019 roku:  
- zarejestruj się w Internetowej Rejestracji Kandydatów

- załącz
za pomocą systemu IRK:

  •    podanie o przyjęcie do służby kandydackiej,  
  •    wniosek o przyjęcie i ankietę osobową kandydata na studia; 

- prześlij poprzez system IRK aktualną kolorową fotografię w formie cyfrowej;   
- zapłać 100 zł opłaty rekrutacyjnej.

Zapisy na studia

| Agnieszka Koczot

 ZAPISY NA STUDIA

Aby pomyślnie utworzyć zgłoszenie rekrutacyjne na kierunku Penitencjarystyka należy utworzyć konto i uzupełnić wymagane zakładki, w tym wykształcenie

W przypadku TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW wystarczy wskazać rodzaj matury nowa matura i rok uzyskania 2019, następnie edytować wyniki egzaminów i w kolumnie czy zdawane zaznaczyć zdawane na maturze przedmioty. Wyniki należy wpisać po ich uzyskaniu.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych zakładek, należy zapisać się na kierunek studiów za pomocą zakładki rekrutacja lub oferta, klikając na opis kierunku penitencjarystyka i wybierając opcję zapisz się. 

Następnie należy zapisać podanie o przyjęcie do służby kandydackiej oraz wniosek i ankietę osobową dla kandydata na studia oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej.

Rekrutacja WSKiP 2019/2020

| Agnieszka Koczot

W dniu 1 kwietnia rozpoczęła się rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji  na rok akadamecki 2019/2020
na stronie internetowej Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

www.wskip.edu.pl