Unia Europejska

Dane prezentowane na tej stronie mają charakter ogólny. Wybierz rekrutację, aby zobaczyć informacje z nią związane.

wybierz rekrutację

Aktualności

Ogólne

WYNIKI REKRUTACJI STUDIA I STUDIA PODYPLOMOWE

| Agnieszka Koczot

 Na kontach użytkowników w systemie IRK pojawiła się wiadomość o wynikach rekrutacji NA STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA NA KIERUNKU PENITENCJARYSTYKA oraz STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU MEDIACJE I SPRAWIEDLIWOŚĆ NAPRAWCZA

 

Wszystkim osobom zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy i przypominamy o konieczności złożenia wymaganych dokumentów. 

Wyniki kwalifikacji na studia I stopnia na kierunku Penitencjarystyka

| Ewelina Staniszewska

 Na kontach użytkowników w systemie IRK pojawiła się wiadomość o wynikach rekrutacji.

 

      Wszystkim osobom zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy i przypominamy o konieczności złożenia wymaganych dokumentów do dnia 21 sierpnia 2020 r.:

 • kopii świadectwa dojrzałości oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej – oryginał lub odpis do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WSKiP,
 • kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia uwzględniane w procesie rekrutacji – oryginały do wglądu,
 • kopii dowodu osobistego – oryginał do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WSKiP,
 • kopii skróconego odpisu aktu urodzenia – oryginał do wglądu, celem poświadczenia kopii przez WSKiP,
 • wypełnioną ankietę osobową kandydata na studia dostępną w systemie IRK,
 • wypełnioną ankietę personalną kandydata do Służby Więziennej dostępną w systemie IRK,
 • dwa zdjęcia papierowe o wymiarach 20 mm na 25 mm,
 • oświadczenie o zamiarze podjęcia lub rezygnacji z podjęcia studiów opatrzone własnoręcznym (czytelnym) podpisem kandydata udostępne w systemie IRK, 
 • dokument potwierdzający dokonanie opłaty rekrutacyjnej – w przypadku stwierdzenia braku wpływu płatności na konto WSKiP.

Oryginały dokumentów można dostarczyć do siedziby Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie na adres: ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa – osobiście, pocztą, kurierem lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

 

Brak kompletu dokumentów skutkuje skreśleniem z listy przyjętych!

Wprowadzenie wyników matur

| Weronika Szypul

Drodzy Państwo przypominamy!
Kandydaci na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej są zobowiązani do wprowadzenia wyników egzaminów maturalnych (zgodnie z wybranymi podczas procesu rejestracji na kierunek przedmiotami) do 14.08.2020 r. Prosimy również o weryfikację już wprowadzonych wyników.

Wyniki matur i orzeczenia Rejonowych Komisji Lekarskich

| Weronika Szypul

 

Przypominamy o ostatnim etapie rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka
dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej.

 

Do 14 sierpnia 2020 r. kandydat powinien:

 • wprowadzić w systemie IRK wyniki egzaminów maturalnych - na ich podstawie wyliczane są kolejne punkty rankingowe,
 • posiadać pozytywne orzeczenie z Rejonowej Komisji Lekarskiej.

 

Najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2020 r., Uczelniana Komisja Rekrutacyjna sporządzi listy rankingowe i ogłosi wyniki kwalifikacyjne na studia. Informacje zostaną zamieszczone na indywidualnych kontach rekrutacyjnych kandydatów w systemie IRK.

 

Testy sprawnościowe i rozmowa kwalifikacyjna

| Ewelina Staniszewska

 

Do 19.06.2020 za pomocą konta utworzonego na platformie IRK, kandydaci na studia pierwszego stopnia na kierunek penitencjarystyka dostaną informację wyznaczonym dla nich terminie testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

 Testy i rozmowy odbędą się jednego dnia w terminie od 7 do 9 lipca 2020 r. na terenie Kampusu Mundurowego WSKiP przy ul. Wrocławskiej 193-195 w Kaliszu.

 UWAGA! Jeśli kandydat nie otrzymał powiadomienia, a zapisał się na studia i dopełnił wszystkich formalności (złożył wymagane dokumenty oraz uiścił opłatę rekrutacyjną) powinien niezwłocznie skontaktować się z WSKiP za pomocą platformy IRK lub telefonicznie pod numerem telefonu: 22 602 44 18 lub 22 602 44 19 lub 22 602 44 20.

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZAPISÓW NA STUDIA

| Agnieszka Koczot

MOŻLIWOŚĆ ZAPISANIA SIĘ NA STUDIA DLA KANDYDATÓW NA FUNKCJONARIUSZY SW W SŁUŻBIE KANDYDACKIEJ ZOSTAŁA PRZEDŁUŻONA DO DNIA 31 MAJA 2020 R.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE HARMONOGRAMU REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE WSKiP

REKRUTACJA A UREGULOWANY STOSUNEK DO SŁUŻBY WOJSKOWEJ

| Agnieszka Koczot

BRAK KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ A REKRUTACJA

Wszystkie osoby, które podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w tym roku,

które z powodu skrócenia czasu trwania tej kwalifikacji nie stawiły się do niej,

mogą wziąć udział w rekrutacji

na studia dla kandydatów na funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej.

ZAPISY NA STUDIA

| Agnieszka Koczot

ZAPISY NA STUDIA

 

Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej:

 

w terminie 1 marca – 15 maja 2020 r.

 

w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów: załóż konto oraz zarejestruj się na studiach na kierunku penitencjarystyka oraz wnieś opłatę rekrutacyjną.

do siedziby Uczelni dostarcz podanie o przyjęcie do służby kandydackiej  oraz wniosek o przyjęcie na studia. 

Podanie oraz wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą, kurierem lub za pośrednictwem osoby trzeciej na adres Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie ul. Wiśniowa 50, 02-520 Warszawa (liczy się data wpływu do Uczelni).

 

Aby pomyślnie utworzyć zgłoszenie rekrutacyjne na kierunku Penitencjarystyka należy utworzyć konto i uzupełnić wymagane zakładki, w tym wykształcenie

W przypadku TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW wystarczy wskazać rodzaj matury nowa matura i rok uzyskania 2020, następnie edytować wyniki egzaminów i w kolumnie czy zdawane zaznaczyć zdawane na maturze przedmioty. Wyniki należy wpisać po ich uzyskaniu.

Po wypełnieniu wszystkich wymaganych zakładek, należy zapisać się na kierunek studiów za pomocą zakładki rekrutacja lub oferta, klikając na opis kierunku penitencjarystyka i wybierając opcję zapisz się. 

Następnie należy pobrać i wydrukować podanie o przyjęcie do służby kandydackiej oraz wniosek o przyjęcie studia oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej.

Dokumenty można pobrać z systemu IRK lub strony internetowej WSKiP.

Rekrutacja 2020/2021

| Agnieszka Koczot

W dniu 1 marca rozpocznie się rekrutacja na I rok studiów stacjonarnych na kierunku Penitencjarystyka dla kandydatów na funkcjonariuszy w służbie kandydackiej Służby Więziennej.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji  na rok akadamecki 2020/2021
na stronie internetowej Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

www.wskip.edu.pl